Ekonomisk (finansiell) lycka” innebär att en medelinkomsttagare ska kunna uppleva sig själv som ekonomiskt oberoende, även om personen i fråga inte är det. Faktorer som ses som ett stort hinder för att bli en ekonomiskt lycklig person är bland annat skulder, högt utnyttjade kreditkort och utgifter som inte står i proportion till inkomsten, allt detta kan göra att man dräneras känslomässigt . Denna situation är alltför vanlig, men vissa människor har upptäckt hur man kan vara ekonomiskt lycklig. I de flesta fall handlar det om att anta smartare finansiella vanor – något som alla kan lära sig. Nedan några exempel på vad man kan tänka på,

[mk_padding_divider size="20"]

Att vilja hitta din ekonomiska lycka är en sak, att vidta åtgärder för att uppnå den är en helt annan sak. Finansiellt lyckliga människor väntar inte på att pengar automatiskt ska regna över dem. De banar sin egen väg. Så här är det: om allt du gör är sitta och gnälla över din ekonomi, förändras aldrig saker. Identifiera vad du behöver göra för förbättringar, och skapa sedan en realistisk ekonomisk plan som fungerar för dig. Om du behöver hjälp, tag kontakt med någon ekonomiskt och finansiellt kunnig rådgivare

[mk_padding_divider size="20"]

Dessa individer inser att det finns gränser för vad de kan göra – ekonomiskt sett. Som vem som helst, skulle de antagligen njuta av shopping när de vill, åka på semester när de vill, och spendera pengar hur som helst. Men detta är inte en verklighet för de flesta, och ekonomiskt lyckliga människor vet detta. De håller sig till sin budget, vilket gör att de undviker onödiga skulder och har tillräckliga inkomster för att betala räkningarna

[mk_padding_divider size="20"]

Att vara ekonomiskt nöjd börjar med att vara ekonomiskt ansvarig. Dessa personer förstår farorna med kreditkort och vikten av god kredit. De använder bara ett kreditkort när det är absolut nödvändigt och betalar av saldot varje månad. Deras vana vid att sköta månatliga betalningar i tid och att bara köpa vad de har råd med bidrar till låg skuldsättning och ett högre kreditvärde

[mk_padding_divider size="20"]

Det kan se ut som om ekonomiskt lyckliga människor har noll ekonomiska bekymmer. Men de vet att en olycka kan inträffa när som helst, och de vidtar åtgärder för att skydda sig och sina familjer mot oförutsedda händelser. Till exempel har de livförsäkring för att skydda make/maka och barn i händelse av en för tidig död. Och de kommer att ha avsatt en kassareserv som backup i en finansiell kris. Noggranna förberedelser ger sinnesfrid.

[mk_padding_divider size="20"]

Även om dessa individer arbetar hårt för att ta hand om sig själva och familjen, är lycka och framgång inte nödvändigtvis bestämt av antalet nollor de har på sina bankkonton. De inser faran med att basera framgång på det, eftersom denna typ av tänkande kan utlösa missnöje. Finansiell lycka kommer av att veta att man är på rätt väg och göra ansvarsfulla val med sina pengar.

[mk_padding_divider size="20"]

Finansiellt glada människor lever efter sina tillgångar och ignorerar frestelsen av att göra som alla andra. Inkomstnivåer varierar och de inser att konsumtionsspiralen kan ge mer huvudvärk än glädje. De gör vad de kan, beroende av inkomsten, och är nöjda med sina liv – även om det innebär att köra en vanlig bil och bo i ett mindre hus.

[mk_padding_divider size="20"]

Impulsiva utgifter kan förstöra budgeten och dränera ekonomin. En person som är ekonomiskt lycklig impuls köper inte och vet att impuls köp är det snabbaste sättet att ”inte” nå sina finansiella mål. De planerar vanligtvis inköp och bara spenderar inom ramen för sin budget.

[mk_padding_divider size="20"]

Oavsett om de ansöker om ett kreditkort eller ansöker om ett hypotekslån, jämför de alltid de olika produkterna och läser på, om dem, för att se till att de får det bästa erbjudandet. Om de inte känner sig bekväma med ett visst erbjudande, är de inte rädda för att förkasta det.

[mk_padding_divider size="20"]

Om du är i 20-års åldern och tidiga 30-talet, är, förmodligen, inte pensionsplanering det första du tänker på. Men om du vill vara ekonomiskt lycklig på ”gamla dar”, måste du börja nu. Pensionsplanering är inte något att skjuta på tills du är i 30-,40-,50-års åldern. Åldern då du börja din pensionsplanering avgör den ekonomiska kvalitén på ditt liv som pensionär. Finansiellt lyckliga människor tänker långsiktigt och vet att de beslut de gör i dag har en stor inverkan på deras ekonomiska framtid.

[mk_padding_divider size="20"]

Även med en bra ekonomisk plan, kan motgångar hända. Att förlora jobbet och leva på besparingar kan utplåna allt du har sparat under de senaste åren. Och oväntade räkningar eller sjukdomar kan försena mål, till exempel att betala av skulder och köpa ett hem. Men en ekonomiskt lycklig person vet att saker händer i livet och de kastar inte in handduken med en gång för det. De tror på att det går att komma igen och gör vad som krävs för att nå sina mål.

[mk_padding_divider size="20"]
[mk_custom_sidebar sidebar="sidebar-4"]
Källa.- Fritt översatt från businessinsider Idén till texten är delvis tagen från ovan nämnda källa.