Gränsbelopp aktieutdelning, fåab

Det högsta kapital beskattade utdelningsbelopp en delägare i fåab kan ta ut per beskattningsår kallas gränsbelopp. Det totala gränsbeloppet motsvarar årets gränsbelopp plus sparat gränsbelopp från tidigare år. (se din deklarationsblankett K10)

Inkomstskattelagen 57 kap.

Gränsbeloppet tas upp till 2/3 i inkomstslaget kapital vilket innebär 2/3 x 30% = 20% skatt.

Årets gränsbelopp kan beräknas på två sätt:

  1. Gränsbelopp enligt schablonregeln
  2. Gränsbelopp enligt huvudregeln, bestående av
  • En räntebaserad del och
  • En lönebaserad del

Till detta belopp lägger man till tidigare års ej utnyttjad sparat gränsbelopp (utdelningsutrymme). De tidigare års ej utnyttjade gränsbelopp uppräknas först upp med statslåneräntan + 3%.

Ägandet vid årets ingång styr

Man får endast räkna ett gränsbelopp per år för en viss aktie och det är den som ägde aktien vid kalenderårets ingång som får beräkna gränsbeloppet för detta år

Utdelningsberäkningen görs per delägare och dennes andel av totalt antal aktier.

Delägare kan använda vilken av metoderna utan att behöva ta hänsyn till vilken metod andra delägare valt.

[mk_custom_sidebar sidebar="sidebar-4"]