”Hur skapas en aktiv styrelse?”
En tendens finns att se styrelsemedlemskap som en form av belöning eller kompis beteende såsom ”du sitter i min styrelse så sitter jag i din, han har drivit företag i 30 år han blir bra, han har varit bankdirektör ”etc.

För att få en bra och aktiv styrelse torde följande råd följas:

  • Styrelsen ställer krav på att ägare sätter upp tydliga mål för verksamheten i företaget, det gäller även dig som själv äger och driver företag
  • Välj ledamöter efter vilka kompetenser som krävs för att utveckla företaget mot de uppsatta målen de närmaste 3 – 5 åren.
  • En bra ordförande är grundförutsättningen för ett bra styrelsearbete, lägg ner stor omsorg på att hitta en bra styrelseordförande.
  • Välj en styrelseordförande med stark personlig integritet och snarare en dirigent än en soloartist.
  • Ta inte med för många liknande kompetenser i styrelsen, en bra sammansättning är 2 maktutövare, 2 kompetens tillförare och en ordningsman.
  • Att sitta i styrelsen är inget hedersuppdrag, tillsätt ledamöterna på 3 till 5 år i taget eller byt ut dem när deras kompetens är utnyttjad.
  • Börja med att adjungera kandidater till ett antal styrelsemöten på så vis kan du pröva hur de fungerar i styrelsearbetet.
  • Är du fast med en passiv styrelse, arbeta långsiktigt på att byta ut ”hedersledamöter” och andra mot den kompetens du behöver