Ränta på lån till eget bolag, fåmansföretag

Kammarrätten i Sundsvall anser att ägarens kreditrisk är lägre jämfört med en extern långivares risk. Vad som är marknadsmässig ränta måste bedömas med försiktighet, särskilt eftersom det gäller ett fåmansföretag.

Kammarrätten instämmer i Skatteverkets bedömning att statslåneräntan plus 3 procentenheter utgör marknadsmässig ränta. (Identifikationsnr: 1642-11)

Exempel:

Att använda statslåneräntan (Slr) per 30 november året före ränteberäkningsåret är ett godtagbart sätt.

Statslåneräntan (slr) 30 nov 2011 1,65%
Godkänd räntesats 1,65% + 3% 4,65%
Utlånat till bolaget 1 jan 2012 100 000 kr
Ränta för januari 2012 (avrundat) 100 000*4,65%/12 mån 388 kr
Skatt på räntan (30%) 388 * 30% 116 kr
Netto till långivaren 388 – 116 272 kr