Schablonbeloppet, enligt schablonregeln, är 2,75 inkomstbasbelopp. Man använder inkomstbasbeloppet för året före utdelningsåret.

För inkomståret 2013 motsvarar detta 2,75 x 54 600 kr = 150 150 kr

Obs! att de personer som är aktiva i flera fåmansföretag får beräkna årets gränsbelopp enligt förenklingsregeln för andelar i endast ett av företagen.

Vilket innebär maximal utdelning med 20% beskattning, enligt denna regel.

Utdelning 150 150 kr

Skatt 20% – 30 030 kr

Netto 120 120 kr